AU-möte 2016-02-18

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets femte möte, 18 februari 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 10 januari 2016.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat. Närvarande var Magnus Andersson och Anton Nordenfur.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Anton föredrog. Filmprojektet står stilla för stunden. Magnus hör av sig till emma för att kolla läget.

Artikeln om partiets historia

Magnus har pratat med Carl Johan och ska prata med honom på nytt för att spika ett datum.

Timeline

Magnus och Josef har diskuterat tidslinjen och hur den kan integreras med webbsidan.

Vi behöver hitta folk som kan ta på sig att leta information för att fylla tidslinjen.

Uppdatering av hemsidan

Uppdateringen - att ha en dedikerad sida för jubileet - inväntar material innan den kan fixas. Det inkluderar bland annat en film och en artikel om partiets historia.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Det rör sig sakta men säkert framåt, lokalen är i princip klar, kostnaden är det inte. Diskuterar nu olika crowdfundingmöjligheter.

Firmateckning

Anton föredrog. Protokollet har skickats iväg till justerarna.

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Inga större utgifter än i år, donationer under budget men bättre än snittet de senaste månaderna.

Henry har gjort en sammanställning över donationer förra året, se här.

Anton kollar med mlg efter priser för guldpiratpins.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Har de lokala föreningarna tagits kontakt med? Magnus hör av sig till alla föreningar om vad vi kan hjälpa dem med och vad som gäller.

Har wikin uppdaterats med hur man håller en förening vid liv? NOPE.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Magnus har planerat in ett nytt möte med Malin den 23 februari.

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog.

Väntar på möte med aktivistsamordnarna.

Gamification, aka. exp, badges och achievements

Magnus föredrog.

Väntar på möte med aktivistsamordnarna.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog. Inte jättemycket planerat ännu, men det är på gång.

Ny mötesplattform

Magnus föredrog. Magnus ska på UPs hackathon i Lund i helgen och hoppas att det kan utvecklas en del där.

Medlemshemsida

Magnus föredrog. Magnus ska på UPs hackathon i Lund i helgen och hoppas att det kan utvecklas en del där.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötet beslutade att ha nästa möte tisdagen den 1 mars klockan 19:00.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.