AU-möte 2016-03-22

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets sjunde möte, 22 mars 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 21 mars 2016.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarar mötet öppnat 19:19.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Magnus har inte pratat med Emma, utan gör det ikväll.

Artikeln om partiets historia

Magnus föredrog.

Magnus har pratat med Calle, som har bestämt en deadline på 10 april.

Arbetsutskottet diskuterade varderas mammors volym.

Timeline

Magnus föredrog.

Anton har inte sammanställt partiets verksamhetsberättelser, utan planerar att göra det till nästa möte.

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Väntar på material.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Magnus har lyft datumet för styrelsen, som inte gav ett direkt svar, men det blev en viss diskussion.

Arbetsutskottet valde att flytta festens datum till lördagen den 27 augusti, då det även är partistyrelsemöte.

Fabian Rosdalen var inte intresserad av att ta över huvudansvaret, men är fortsatt intresserad av att hjälpa till. Magnus skickar ut mail snart.

Firmateckning

Anton föredrog.

Protokollet har inte kommit tillbaka än. Anton hör av sig till Gustav och Calle och kollar.

Ekonomi och donationer

Anton föredrog. Anton har inte kollat sedan sist, det borde inte vara större förändringar.

Mötet diskuterade behovet av ekonomirapporter, och kom fram till att detta bör flyttas som stående punkt från partistyrelsen till arbetsutskottet - på det viset följer AU upp på den löpande ekonomin månad till månad, medan partistyrelsen fortfarande fattar mer långsiktiga, strategiska beslut rörande partiets ekonomi. Mötet uppdrog åt Anton att lyfta detta till partistyrelsen.

Anton har inte kollat antal guldpirater eller beställt pins.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Wikin har inte ännu uppdaterats med hur man håller en förening vid liv.

Norrköpings protokoll har hittats, Anton ska kolla igenom innan bidrag delas ut.

Västra Götalands protokoll har inkommit, allt är godkänt och bidrag har betalats ut.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Magnus har inte utlyst rollen ännu, utan gör det innan nästa möte.

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog.

Anton har mailat lokala aktivister för att informera dem om att det går att söka bidrag till regionala konferenser.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Magnus har inte hunnit med detta under veckan som varit.

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Mötet med Michaela Skeppstedt blev inte av, Magnus ska se om det kan bli av snart.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Magnus har inte utlyst rollen ännu, utan gör det innan nästa möte.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog.

Anton har inte arbetat vidare med detta.

Transparensrapport

Anton föredrog.

Anton har inte arbetat vidare med detta.

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

Kommande möten

Mötet planerade in nästa möte den 29 mars klockan 19:00.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.