AU-möte 2016-05-21

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tolfte möte, 21 maj 2016 klockan 17:00 på kansliet, Aspudden, Styrbjörnsvägen 3, Hägersten. Kallelse till mötet skickades ut 20 maj.

Mötets öppnande

Partiledare Magnus Andersson, vice partiledare Mattias Bjärnemalm och partisekreterare Anton Nordenfur närvarade.

Partiledare Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton till sekreterare.

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Magnus föredrog.

Anton får i uppdrag att skriva ihop en sammanställning.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Magnus ordnar ett möte med emma snarast. Vi kan använda detta som utkast till manus.

Magnus bör prata i filmen.

Vi kan använda Julias kontor vid behov för filmat material från Bryssel där Julia pratar om svenska PPs betydelse.

Kan samla ihop olika personer med citat.

Kolla med andra från utländska piratpartier. Island?

"Ich bin pirat" i slutet.

Tioårsperspektiv framåt. 2018? 2022? 2026?

Timeline

Magnus föredrog.

Har tidigare verksamhetsberättelser sammanställts? Nej. Tas upp på nästa möte efter styrelsens nästa möte.

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Anton ändrar den gamla texten från januari. Frågar om emma kan göra en slide till pp.se.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Har Anton hittat någon i Stockholm som vill vara ansvarig?

Nej. Kollar vidare men får hemskt gärna tips. En har anmält intresse att hjälpa till, Anton försöker se om det finns möjlighet för hen att leda projektet.

Har en agenda börjat skapats?

Nej.

Har en crowdfunding börjat skapas?

Nej.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken?

Nej pga vattenskadat protokoll. Fixar i veckan nu när det torkats.

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Resultatrapport 160519

Balansrapport 160519

Mötet uppdrog Anton att be Henry att kolla möjligheterna att övergå till Swedbank för bättre villkor med Swish.

Anton uppdrogs kolla upp hur det går med 2014 års ekonomiska berättelse.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Har ett möte med personen som visat intresse för lokalföreningsansvarig eller aktivistansvarig?

Nej, Anton fixar.

Mötet diskuterade ny distriktsuppdelning med lokalföreningsansvariga i exempelvis öst, väst, nord och syd. Anton kan i så fall agera koordinator över dessa.

Anton uppdras föreslå en distriktsuppdelning som bygger på Sveriges län till nästa möte samt att börja titta på vilka som kan fylla dessa roller.

Har wikin uppdaterats med hur en förening hålls vid liv? Nej.

Anton pingar de föreningar som inte lämnat in protokoll.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Se punkt "Lokalföreningar och bidrag".

Har en Sverigekarta införskaffats?

Japp, samt nålar. Hänger i Aspudden.

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Vi har nästan nått andra målet. Anton pushar i nästa medlemsbrev.

Stockholm Pride 2016

Anton föredrog.

Datum för Pride är 25-31 juli.

Har datum för sista anmälan kollats upp och har ett initialt möte med Sarah-Lee planerats?

Nej, Anton fortsätter kolla upp. Skapar slackchatt och kollar mer efter aktivister, fixar möte med Sarah-Lee,

Har Anton skapat ett event?

Ja!

Event på Facebook för paraden: https://www.facebook.com/events/245952449103388/

Info på hemsidan för paraden: http://www.piratpartiet.se/piratpartiet-stockholm-pride-paraden-307/

Event och info för Pride Park fixas senare.

Informationsmaterial

Anton föredrog.

Håller på att skriva sista utkastet av texten. Borde vara klart i veckan (eventuellt innan detta möte).

Island

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas inåt

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas utåt

Magnus föredrog.

Crowdfunding för lokal närvaro under valet

Magnus föredrog.

Bör läggas efter crowdfunding om tioårsfesten och Pride.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?

Har detta nämnts i ett nyhetsbrev? Nej. Anton nämner i nästa medlemsbrev om Almedalen.

Hur kan vi se hur många som kan tänkas komma? Anton skapar en anmälningssida för de som vill vara med, där de får ange exempelvis matpreferens och tröjstorlek.

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Har inte utvecklats. Punkten skjuts upp till mötet efter nästa styrelsemötet.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Har inte utvecklats. Punkten skjuts upp till mötet efter nästa styrelsemötet.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog:

Behöver bestämma vad som ska inkluderas. Jag föreslår något i stil med följande. Vi kan bygga ihop dessa paket hos Piratprylar och låta dem skicka ut när vi ber dem, men behöver först kolla kostnad efter att vi har ett bra förslag på vad som ska inkluderas. Självklart är kostnad en ganska stor aspekt här.

Landsturné

Anton föredrog.

Sammanställs på denna sida:

  • Stockholm 20-21 maj
  • Lund 10-11 juni
  • Göteborg 18 juni
  • Visby 2-10 juli
  • Örebro 20 augusti

Är det några fler på G? Borde allra minst fixa större piratstäder som Uppsala samt någonstans mer norrut, förslagsvis flyg till Luleå och tåg ned till Umeå. Malmö har också meddelat intresse, men det är inte lika välbehövt eftersom vi redan är i Lund.

Anton har fortsättningsvis ansvar att fortsätta fixa med turnén.

Piratöl i Lund 10 juni

Har Magnus kollat med Mab om han kan närvara? Ja, han kan inte närvara då han kommer sent med flyg till Sverige.

Har Anton pratat med PP Lund och sett till att information går ut?

Nämnde på Mumbleträffen men inte mer än så. Fixar event på hemsidan och Facebook de närmsta dagarna.

Transparensrapport

Anton föredrog.

Ingenting har hänt sedan sist. Punkten skjuts upp till nästnästa möte efter styrelsens nästa möte.

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

Kommande möten

Nästa möte är måndag 30 maj 18:00 per telefon.

Mötet därpå är 6 juni 18:00, preliminärt per telefon.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.