AU-möte 2016-05-30

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets trettonde möte, 30 maj 2016 klockan 18:00 på telefon. Kallelse till mötet skickades ut 27 maj.

För att bli uppringd till mötet, ta kontakt med Mab på telefonnummer 070-438 50 46 eller via mattias.bjarnemalm@piratpartiet.se.

Mötets öppnande

Magnus Andersson öppnade mötet. Magnus Andersson, Mattias Bjärnemalm, Anton Nordenfur närvarade. Elin Andersson närvarade på punkten "Tioårsfesten" samt från och med punkten "Dreamhack 2016".

Val av mötesordförande

Magnus Andersson valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton Nordenfur valdes till mötessekreterare.

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Magnus föredrog.

Har en sammanställning skapats?

Nej. Anton uppdras sammanställa inför nästa möte.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Har ett möte med emma bokats? Nej, Magnus samordnar med emma och Anton. Preliminärt 20:00 onsdag nästa vecka.

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Har den gamla texten från januari uppdaterats?

Anton anser inte att den behöver uppdaterats.

Har Emma frågats om att göra en ny slide?

Anton har frågat, men inte fått svar än.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Elin kan hjälpa till att samordna tills en ersättare till Magnus hittas.

Måste kolla om datumet fungerar med Noden.

Måste förhandla fram exakt pris.

Crowdfundingen börjar efter Pride, antagligen i början av juli.

Styrelsemöte på förmiddagen, socialt från ~17 och fest från ~19, styrelsemöte på söndagen.

Magnus fixar event till Facebook.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken?

Nej, Anton har haft fullt upp hela veckan.

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Har Henry återkopplat angående Swish?

Nej, Anton mailar.

Hur är situationen med årsredovisningen från 2014?

Ogjord. Anton kollar med Henry.

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Har ett möte med personen som visat intresse för lokalföreningsansvarig eller aktivistansvarig?

Har inte gjorts. Anton tar över frågan.

Har ett förslag till regionsuppdelning tagits fram och förslag till samordnare för respektive region?

Mabs förslag, det i PirateWeb baserat på valkretsarna. De som ansvarar för distrikt utser de lokala ansvariga de vill.

Har de föreningar som inte lämnat in protokoll kontaktats?

Anton har kollat med en del men inte alla.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Se punkt "Lokalföreningar och bidrag".

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Crowdfundingen har nått sitt andra mål. Mattias arbetar med att hitta intresserade personer.

Stockholm Pride 2016

Anton föredrog.

Delansvariga Anton har ett möte med andra delansvariga Sarah-Lee i slutet av juni.

Anton kollar så att Sarah-Lee börjar leta efter intressanta.

Frågan bordläggs tills efter Antons möte med Sarah-Lee.

Informationsmaterial

Anton föredrog.

Anton har kommit med nya förslag på affischer till emma, eventuell ny text till foldern är på väg.

Preliminär tidsplan, pessimistiskt, är att allt är klart i början av juli.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?

Nej, mlg har varit svår att kontakta. Har blivit mer kontaktbar denna vecka.

Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?

Nej, svårt att säga innan tröjpriset vets om.

Har anmälningssida skapats för lördagseventet? (har vi något namnförslag på eventet)?

Nej, Anton fixar.

Mötet beslutade att döpa eventet till Piratdalen 2016.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog:

Förslag till paket är:

Har ett pris för paketet tagits fram?

Nej, mlg har varit svår att kontakta. Har blivit mer kontaktbar denna vecka.

Landsturné

Anton föredrog.

Uppdaterad turnélista här.

Magnus kan även vardagar, Anton räknar med det i sin planering.

Magnus och Anton ska få till en till stad under veckan som kommer.

Anton ska ta med utåtriktade aktiviteter i planeringen.

Piratöl i Lund 10 juni 19:00

Anton föredrog.

Anton ska skicka ut mail. Ska väljas pub. Mab föreslår Café Ariman, Anton kollar med dem om vi kan boka ett rum.

Övriga frågor

Förberedelse för nästa styrelsemöte

Vi har i uppdrag att förbereda femårsplan till styrelsemötet.

Anton skickar tidigare underlag till Mab, Anton CCar Elin, Mab skriver nytt underlag.

Kommande möten

Nästa möte flyttas till afk 12 juni.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutadt.

Speramus in #TSVUT.