Arkiv/Attestlista

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search

En person med attesträtt är den som "äger" en budgetpost och har högsta ansvar för hur pengarna spenderas. Det är den som säger ja eller nej till att en utbetalning ska genomföras av ekonomiansvarig. De flesta poster är knutna till en specifik roll. Partiorganisatören har attesträtt över alla eventuella poster som inte står med här.

2015

Uppdaterad av Anton Nordenfur 2015-11-21.

Konto Budgetpost Ansvarig roll Ansvarig person
6540 IT-tjänster IT-ansvarig Ola Nyström
6570 Bankkostnader Ekonomiansvarig Henry Rouhivuori
5010 Lokalhyra Partiorganisatör Anton Nordenfur
6401 Partistyrelsen Sammankallande Josef Ohlsson Collentine
6402 Mötespresidiet Mötesordförande Henrik Brändén
6403 Valberedningen Valberedningens sammankallande Mattias Bjärnemalm
6404, 6420 Revision Representant av revisorerna Jacob Hallén
6430 Centralt arbete och resor Partiorganisatör Anton Nordenfur
5940 Internationella samarbeten Internationell kontaktperson Josef Ohlsson Collentine
6620 Utbildning Partiorganisatör Anton Nordenfur
6982 Föreningsavgifter Partiorganisatör Anton Nordenfur
6542 Presstjänster Pressekreterare Troed Sångberg
5930, 5931 Kampanjmaterial Partiorganisatör Anton Nordenfur
6010 Stockholm Pride Partiorganisatör Anton Nordenfur
6014 Dreamhack Dreamhack-ansvarig Magnus Andersson
6012 Almedalsveckan Partiorganisatör Anton Nordenfur
6013 Bok & Bibliotek Partiorganisatör Anton Nordenfur
6610 Bidrag till lokalförening Lokalföreningsansvarig Troed Sångberg
6611 Bidrag till aktivistinitiativ Partiorganisatör Anton Nordenfur
6612 Bidrag till regionala konferenser Partiorganisatör Anton Nordenfur