Partiorganisatör

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search

Partiorganisatören är en ansvarspost i arbetsutskottet som ansvarar för partiets dagliga arbeta under partistyrelsen. Posten skapades av partistyrelsen i december 2014 för att fungera som en temporär lösning efter att partiledarposten vakantsattes. Partistyrelsens sammankallande agerar kontaktperson till partiorganisatören. Anton Nordenfur var partiorganisatör mellan 7 december 2014 och vårmötet 2016, då rollen ersattes av partisekreterarrollen.

Uppdrag

Enligt partistyrelsens beslut på det konstituerande styrelsemötet i december 2014,[1] förnyat på partistyrelsemötet i december 2015:

Partistyrelsen ger partiorganisatören ansvaret för följande processer och uppgifter:

  • Att leda arbetet med partiets ekonomihantering och redovisning.
  • Att hålla kontakten, följa verksamheten i och understödja partiets lokalföreningar med det som behövs från centralt håll i partiet.
  • Att sköta styrelsens åliggande vid förberedelser och genomförande av medlemsomröstningar och medlemsmöten samt att understödja arbetet i valberedning, mötespresidium m m.
  • Att leda arbetet i partiet med IT-frågor, partiets hemsida och övrig webnärvaro såsom t ex medlemsforum samt partiets centrala arbete i sociala medier.
  • Att leda partiets arbete med medlemsservice och mailgrupp.
  • Att leda partiets utbildningsverksamhet.

Utöver vad som framgår av andra beslut delegerar partistyrelsen följande befogenheter till partiorganisatören:

  • Att fatta löpande beslut om partiets ekonomihantering.
  • Att företräda styrelsen gentemot övriga delar av organisationen i det dagliga operativa arbetet.
  • Att fatta löpande operativa beslut kring IT -användning, webbnärvaro och sociala medier.

Partiorganisatören ska rapportera på vilket sätt hen har skött sina åliggande och använt sin delegation på varje styrelsemöte.

Referenser

  1. Protokoll från konstituerande styrelsemöte 7 december 2014


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Magnus Andersson (partiledare) ¤ Katarina Stensson (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Vakant ¤ Vakant
Partistyrelsen Magnus Andersson (partiledare) ¤ Katarina Stensson (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Henrik Brändén ¤ Henrik Passmark ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant
Valberedningen Johan Roos Tibbelin ¤ Kristian Sörman ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant
Revisorer Markus Berglund (revisor) ¤ Vakant (ersättare) ¤ Anton Nordenfur (revisor) ¤ Rickard Olsson (ersättare)
Mötespresidiet Vakant (ordf) ¤ Vakant (1:e vice ordf) ¤ Vakant (2:a vice ordf) ¤ Vakant (3:e vice ordf) ¤ Vakant (4:e vice ordf) ¤ Vakant (5:e vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)