Jag är pirat

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search

Jag är pirat är en kampanj som startades av Emma Mari Andersson och Anton Nordenfur i maj 2015. Målet är att samla bilder och citat från olika aktiva och sympatisörer som förklarar varför de är pirater.

Kampanjer samlar bilder på personen i fråga tillsammans med ett kortare citat, samt längre texter som kan spridas tillsammans med dem.

Contents

Bilder

Längre citat

Elin Andersson

”Jag är pirat för att jag växte upp på internet, mer så än i Stockholm eller i Sverige. Det var på MSN jag gick mellanstadiet och på Bilddagboken jag formade mina tonår. På diskussionsforum som jag diskuterade världen.

När staten och privata bolag säger att det är deras uppfattning om vad internet är och hur det fungerar som är den som ska styra känns det som om skövlingsmaskiner kommer och jämnar min barndomsskog med marken. Jag är pirat för att försvara det bästa mänskligheten skapat – internet.”

- Elin Andersson, förbundsordförande Ung Pirat

Göran Widham

”Jag blev pirat för att delta i försvaret av vår rätt till privatliv när det hotades av en allians av stat och företag.

Jag blev än mer engagerad när jag insåg att det handlade om försvaret av internet med alla dess möjligheter. De som bestämmer i samhället tycks inte förstå vilken samhällsförändring som digitaliseringen av all information och uppkopplingen av oss alla mot internet innebär. Med rätt politiska beslut och med rätt utveckling kan internet fullständigt förändra vår kommunikation, vår kultur och vår demokrati till det bättre.

Men just nu är utvecklingen i avgörande avseenden på väg åt fel håll. Framtiden står på spel och alla de utmaningar vi står inför, demokratin, miljön, vår gemensamma säkerhet kan lättare mötas med internet som verktyg.

Jag är pirat för att digitaliseringen har förändrat samhället i grunden och politiken behöver hänga med.”

- Göran Widham, sekreterare i Piratpartiets styrelse

Jan Lundstein

"Jag är pirat för att Piratpartiet är det enda parti som står upp för individens frihet och integritet. För att det är det enda parti som värnar om allas lika värde oavsett härkomst, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller religiös övertygelse.

Det finns fler orsaker men i dagens hatiska klimat tror jag att dessa punkter är bland de viktigaste.”

- Jan Lundstein, ordförande Piratpartiet Gotland

Emma Marie Andersson

”Jag är pirat för att jag är snål och inte vill bjuda på mina data. Jag är snål och vill inte bjuda på mitt privatliv. Jag är så snål att jag inte vill betala för andras upphovsrätt med mina mänskliga rättigheter. Min snålhet är ett ansvar för framtida generationers möjligheter att få vara människor. Människor ska inte enbart ses som konsumenter eller produkter, som när de inte betalar för saker de inte vill ha, eller inte bjuder på saker de inte vill dela med sig av, anses samhällsfarliga.

Piratrörelsen är den enda politiska rörelse idag som börjar så frön mot korporatavismen. Jag har skitsvårt för att uttala ordet, men generalrepetitionen vi haft genom åren i fildelningsdebatterna, och den typ av lagstiftning det lett till, har lärt mig vad det betyder. Jag är en snål pirat och stolt över det.”

- Emma Marie Andersson, styrelseledamot Piratpartiet, bloggare på opassande.se

Sofia Larsson

"Piratpartiet är de enda som förstår att kampen om demokratin idag är av internationell karaktär och att ett fritt Internet är folkets enda chans. Därför gick jag med i Piratpartiet."

- Sofia Larsson, fd administratör för Läkare utan gränser i Afghanistan

Anton Nordenfur

"Vi får aldrig fastna i att se teknik som någonting fundamentalt farligt. Vi får aldrig hamna i ett konservativt hål där vi blockerar allting nytt för att det kan bli fel. Vi måste alltid se på ny teknik med ett barns ögon, och drömma om möjligheterna. Vi måste alltid ge oss efter att göra det bästa vi kan av vår korta tid på jorden, innan vi också försvinner och blir damm på nytt.

Piratpartiet är det enda parti som faktiskt tror på framtiden. Vi ser modern teknik som verktyg som kan ta mänskligheten framåt – snarare än en bur där vi kan fängsla den. Det är därför jag är pirat."

- Anton Nordenfur, partiorganisatör[1]

Referenser

  1. Anton Nordenfur - "Att tro på framtiden, att tro på teknik"