Valkampanj 2018

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Fokuskommuner

Partiet har beslutat att ha Lund, Linköping, Umeå och Uppsala som fokuskommuner. 90 000 kronor ur valbudgeten kommer dedikeras till kampanj i varje fokuskommun.

Valbudget

Budget finns tillgänglig på [1].

Kampanjmaterial

Partistyrelsen tillsatte på sitt möte 11-12/2 2018 en arbetsgrupp för att ta fram valmaterialet, bestående av Mattias Rubenson, Magnus Andersson, Katarina Stensson och Adis Burazerovic.

Tryckt material

 • Vi kommer att ta fram antingen 4 eller 8 affischer
 • Vi kommer trycka flyers
 • Vi kommer att trycka foldrar

Digitalt material

 • Politikområdena på hemsidan
 • Memes
 • Bilder för delning på sociala medier
 • Videor

Kampanjsidor

Äldre material

Sedan tidigare finns det detta material:

 • Affisch med slogan "Politiker ska övervakas, inte du"
 • Affisch med slogan "Omtänksamhet istället för misstänksamhet"
 • Affisch med slogan "Kultur är mer än dramaten"
 • Folder om vår politik
 • Flyer om omlagd drogpolitik

Valmanual för aktivister

Vi kommer att ha en guide för aktivister som innehåller tips på hur man kan berätta om partiets politik, hur man kan kommunicera den och vad vi vill fokusera på under valkampanjen.

Valmanifest

Partistyrelsen tillsatte på sitt möte 11-12/2 2018 en arbetsgrupp för att ta fram valmanifest för riksdagsvalet 2018, bestående av Henrik Brändén, Mattias Rubenson, Magnus Andersson och Isabelle Kokkalis.

Fokusfrågor för riksdagsvalkampanjen

Styrelsens förslag till det extrainsatta medlemsmötet:

 • Digitaliseringens maktrelationer (transparens, dataskydd, upphovsrätt, övervakning och nätneutralitet)
 • Omlagd drogpolitik (legalisering av cannabis)
 • Generaliserade trygghetssystem i form av basinkomst

Målgruppsanalys

Valstrategi

Ett öppet möte om valstrategi hölls på mumble 2017-12-16. Minnesanteckningar finns här: Valstrategimöte_2017-12-16.

Aktiviteter

Planerade aktiviteter

Tidpunkt Aktivitet Plats Ansvarig
2018-03-24 Diverse årsmöten och trevligt umgänge Lund Isabelle Kokkalis och Jan-Erik Malmquist
2018-03-25 Sci-fi-mässan Malmö Isabelle Kokkalis
2018-04-18 - 2018-04-28 Upphovsrättskampanj 2018 Riket Adis Burazerovic
2018-04-?? Partiledarturné Riket AU
2018-07-16 - 2018-07-18 Kiviks marknad Kivik Ung Pirat Syd
2018-06-?? DreamHack Summer Jönköping Ung Pirat
2018-06-?? - 2018-09-?? Annonsering på Flashback Flashback Mattias Rubenson
2018-07-?? Förläger för Almedalen Visby Ung Pirat
2018-07-01 - 2018-07-08 Piratdalen Visby AU
2018-07-?? Pride Stockholm AU
2018-07-?? Järvaveckan Järva AU
2018-08-?? Partiledarturné Riket AU
2018-08-01 - 2018-09-07 Valstuga Lund Piratpartiet Lund
2018-08-?? Nordic Cannabis Conference Riket Magnus Andersson
2018-09-?? Valvaka Lund Piratpartiet Lund

Utförda aktiviteter

Tidpunkt Aktivitet Plats Ansvarig
2017-12-03 Valstrategi-möte Mumble Mattias Rubenson
2017-12-13 - 2017-12-20 Massövervakningskampanj 2017 Riket Mattias Rubenson
2017-12-16 Valstrategi-möte Mumble Mattias Rubenson
2018-01-21 - 2017-01-22 Uppstartsmöte Linköping AU
2018-01-26 Hälsningsgillet Lund Piratpartiet Lund
2018-01-28 - 2017-01-29 Uppstartsmöte Uppsala AU
2018-02-04 - 2017-01-05 Uppstartsmöte Umeå AU
2018-02-11 - 2018-02-12 Uppstartsmöte Lund AU

Kandidatlista

Kommer tas fram på extrainsatt medlemsmöte under vintern 2017-2018.

Lokala föreningar

Här finns en guide för vad som behöver göras lokalt inför valet: Lokalvalsguide.

denna sida finns antagen lokalpolitiska program inför valet 2018 samt diskussionsunderlag för dessa. Dessutom finns underlag från partiet centralt.

PP Västra Götaland

Inventarier

Lista finns tillgänglig på https://mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Piratpartiet_Västra_Götaland.

Valbudget

Gissningsvis runt 20 000.

Planer

 • Valstuga

Behov

 • Finansiellt stöd för valstuga
 • Finansiellt stöd för valsedlar
 • Finansiellt stöd för lokalt kampanjmaterial
 • Stöd för rekrytering av aktivister
 • Ersättare för Sofia efter ~mars

Kandidatlista

Inte fixad.

PP Lund

Inventarier

 • Valstuga finns nedplockad i en ladugård i Småland.
 • Släp finns hos en av Michael Anderssons släktingar.

Valbudget

Lokala valsedlar: 5 000

Transporter: 8 000

Trycksaker: 14 000 (8 000 för vägg, 2 000 för A3-affischer, 3 000 för flyers, 1 000 för broschyrer)

Aktiviteter: 7 000

Mat och dryck: 3 000

Valstuga: 2 000

Profilmaterial: 3 000

Utbildning: 2 000

Övrigt: 20 000

Planer

 • Valstuga på stortorget.
 • Närvaro vid Hälsningsgillet 2018

Behov

Valmanifest

Kandidatlista

Inte fixad.

PP Göteborg

PP Linköping

Inventarier

Valbudget

Planer

Behov

Kandidatlista

PP Umeå

PP Uppsala

PP Stockholm stad

PP Malmö

Inventarier

Valbudget

I dagsläget runt 11 000.

Planer

Behov

Kandidatlista

Inte fixad.


Utvärdering

Partistyrelsen kommer tillsätta en utvärderingsgrupp, samt göra en egen utvärdering efter valkampanjens avslutande.


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)