Verksamhetsrapport 170404

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Intern kommunikation

Isabelle Kokkalis har avgått som interkommunikationsansvarig för att istället fokusera på utbildning och aktivistsamordning. Posten är nu vakant och ersättare eftersökes.

Isabelle har tagit över arbetet med medlemsbrev från aki.

Utbildning:

 • Isabelle Kokkalis har tidigare arbetat mycket med utbildning från sin mellanchefsroll men övergår nu till att bli utbildningsansvarig.
 • En utbildningshelg planeras i Stockholm efter vårmötet, där vi bland annat ska prata om vår nya politik.
 • En kortare utbildning (ett par timmar) i hur man engagerar sig i partiet produceras för att kunna användas vid aktivistbesök. aki och Isabelle har möte 1/4 för att börja arbeta på den.

Support:

 • Rickard Wahlander har klivit ned från sin roll som supportansvarig. aki och Mattias Dahlberg letar en ersättare.
 • Vid tidpunkten då Rickard klev ned fanns en hel del obesvarade mail, men kön är nu tillbaka på noll.

Medlemsansvar:

 • Mattias Dahlberg har skrivit ett nytt förslag på nationellt välkomstbrev, aki har lämnat synpunkter.
 • Mattias har skickat in färdig medlemsenkät till aki, som ska korra en sista gång och sedan skicka ut.

Mattermost:

 • Ingen avsevärd utveckling. Ska vi göra någon utvärdering för att se om det finns något vi kan utveckla? Hur mycket av plattformen går att utveckla från vårt håll?

Crowdfunding:

 • Fortsatt vakant.

Kalender:

 • Fortsatt vakant.

Wiki:

 • Fortsatt vakant.
 • aki har efterfrågat MediaWiki-expertis i facebookgruppen.
 • aki har pratat med Sofia Hartelius som representerar PP VG, en av de få föreningar som använder sig av wikin och som är intresserade av att utveckla den vidare. Hon ska prata med PP VGs styrelse och fråga från akis sida om någon vill hjälpa till med wikin.

Extern kommunikation

Mattias Rubenson har tillträtt som ansvarig men inte riktigt kommit igång än. aki planerar möte med honom veckan som börjar 3/4.

När Mattias kommer igång kan vi även dra igång stora delar av kategorin som blivit liggande när fokus legat på övriga kategorier. Speciellt press och PR behöver utvecklas, som syns nedan.

Press:

 • Ingen avsevärd utveckling.

PR och samtliga under:

 • Ingen avsevärd utveckling.

Internationellt:

 • Överväger att styra upp hur vi arbetar här. Vi arbetar en hel del internationellt, men vår internationella kontaktperson är sällan väldigt delaktig i det. Hur vill vi jobba med internationellt, hos vem bör ansvaret ligga och vad mer exakt innebär uppdraget?

Webbkommunikation:

 • Sidan uppdateras som den ska ha. aki har möte med Ronja Gustafsson 6/4 för att gemensamt skapa en lista över saker som måste utvecklas och ändras.

Sociala media:

 • Mattias Rubenson har klivit ned som facebookansvarig till fördel för rollen som externkommunikationsansvarig.
 • aki prioriterar att hitta ansvarig för sociala media samt facebookansvarig. Har pratat med flera men har inte materialiserats.

Lokalt arbete

aki har börjat prata med en eventuell ny ansvarig.

Lokalföreningar:

Events:

 • Vakant.
 • Dreamhack bör börja planeras inför (17-20 juni). Crowdfunding måste snart dras igång.
 • Pride är längre fram (31 juli - 6 aug), men det är värt att redan nu börja titta på det.
 • Almedalsnärvaron är basically Piratdalen, som planeras. Vill vi göra något annat? Går vår budget till att finansiera partiledares boende efter styrelsemötet?

Aktivistsamordning:

 • Malin Moberg har ersatts av Isabelle Kokkalis.
 • Det planeras en uppordning av systemet efter hur Isabelle vill arbeta, och kommer gå ut en sammanställning av hur vi arbetar så hela partiets organisation får inblick.
 • Det planeras resor ut till lokalt aktiva, optimalt i samband med en kortare utbildning.
 • I första hand satsar vi på partiets viktigaste kommuner för att se till att de får en stark grund inför 2018.

Administration

Henry Rouhivuori är även fortsattningsvis administrationsansvarig.

IT:

 • Kort sammanfattat behöver vi fler som aktivt kan arbeta med IT, som det ser ut nu finns få som vill engagera sig och de som vill det får ingen riktig överlämning. Oklart hur det ska hanteras.
 • Har diskuterats löst hur vi ska göra med de lokala sidorna, eventuell uppordning av systemet eftersom det är ganska förfallet. Behöver någon ny som har koll på hur det fungerar, optimalt en person inom IT som ansvarar för lokalsidorna.
 • Målet att få bort allt spam till piratmailen har tagits upp av aki men inte mött någon respons.
 • Partiets Jitsi-server har kommit igång på https://hangout.piratpartiet.se/.
 • Webbutvecklingen på pp.se står stilla, men är inte i akut behov av uppdatering.
 • Arbetet med PW står också stilla, och det finns inga som är intresserade av att engagera sig.

Ekonomi:

 • Har hanterats bra löpande.
 • Flera lokalföreningar som läggs ned har inkommit med sina resterande medel.
 • Partiet fakturerar ett företag för arbete som en pirat gjort och som hen ville donera direkt till partiet.
 • Donationsarbetet har stått stilla sedan förra AU-mötet. Ali Gasanin ser ut att ha mer tid för detta nästa vecka.

Kansliet:

 • Ny post som kanslist innehas av Ali Gasanin, ansvarar för kansliet i Stockholm.
 • Planerad upprustning som passar bra i tid med att aki börjat hålla allt fler möten där, och att det allt mer blivit en arbetsplats för Isabelle Kokkalis och aki och planeras kunna bli en arbetsplats för fler (delvis men inte bara centralt) aktiva i Stockholm.
 • Inventering har uppdaterats med en husvagn vi tog över från Piratpartiet Uppsala. Lär komma igång mer i och med den nya hanteringen av kansliet.

Dokumentation:

 • Sokrates Holmgren Cakadoussis har tagit en paus från sitt uppdrag som dokumentationsansvarig. aki har pratat med hen och de har kommit fram till att det får vara så tills vidare och om hen har svårt att komma tillbaka framöver ersätts hen.v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)