Att göra inför valet 2018

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vad som finns kvar att göras inför valet 2018.

Att göra, kronologisk ordning

Denna lista uppdateras radikalt efter au-mötet afk i maj.

AU-mötet 18 april 2017

 • AU lyfter för första gången denna lista och justerar den. Det görs sedan löpande på varje AU-möte så länge det behövs. Vi skriver då in en ansvarig person på varje punkt för att säkerställa att det verkligen görs. Anton Nordenfur skickar in underlag.
 • AU beslutar rörande uppdragsbeskrivning valkapten samt grundstruktur i valorganisationen. Anton Nordenfur skickar in underlag.

Vårmötet, april 2017

 • Vårmötet beslutar om ny politik genom motioner.

AU-mötet 2 maj 2017

 • AU börjar diskutera kvarvarande politik i förberedelse för partistyrelsens junimöte.

Webbkommunikationsmötet 9 maj 2017

 • Anton och Ronja fortsätter arbetet med hemsidan för ökat fokus på vår politik.

Partistyrelsemötet 4 juni 2017

 • Partistyrelsen beslutar hur och när vi i enlighet med stadgarna ska besluta kring riksdagslista.
 • Partistyrelsen tar upp frågan om resterande sakpolitiska ställningstaganden som saknas efter vårmötet, och utser en arbetsgrupp som tar fram dessa.
 • Partistyrelsen beslutar om det ska krävas lokalföreningar för kommun- och landstingsval, och sätter upp eventuella riktlinjer och krav som hänger ihop med det.
 • Partistyrelsen antar vilka orter som ska prioriteras i valet, samt yrkande som klargör vad det innebär att prioritera en ort.
 • Partistyrelsen beslutar kring målgrupp för valet 2018.
 • Partistyrelsen beslutar kring officiellt mål i valet 2018.

Partistyrelsemötet 1 juli 2017

 • Partistyrelsens politiska arbetsgrupp presenterar utkast på ny politik, diskuteras av partistyrelsen och skickas tillbaka med synpunkter.

Partistyrelsemötet 12-13 augusti 2017

 • Partistyrelsens politiska arbetsgrupp presenterar sitt slutförslag på ny politik, röstas om av partistyrelsen.
 • Partistyrelsen beslutar om kandidatriktlinjer (se de för 2014) som sedan presenteras för höstmötet.
 • Deadline för AUs tillsättning av valkapten och de första viktiga rollerna i valorganisationen.

Höstmötet, oktober 2017

 • Omröstning rörande partistyrelsens propositioner med förslag på ny politik, det sista som hinner antas innan valet.
 • Omröstning rörande partistyrelsens förslag på kandidatriktlinjer.

Medlemsomröstning vintern 2017

 • Omröstning rörande riksdagslista.

Partistyrelsemötet 9 december 2017

 • Partistyrelsen antar ett valmanifest baserat på den antagna politiken, där det tydligt framgår vilka våra prioriterade frågor är samt vad vi har för övrig politik.
 • Partistyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att skapa skriva och designa kampanjmaterial. Antas av partistyrelsen per capsulam eller på möte senast januari 2018.

Senast januari 2018

 • Partistyrelsen antar kampanjmaterial och skickar på tryck.

Genomfört


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)