Förslag till dagordning AU-möte afk 1705

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Sammanställning av aki av vad vi behöver prata om. En hel del av texten är mina (akis) rent subjektiva åsikter eller idéer och ska inte tolkas som något förutbestämt.

Jag har försökt placera allt i en vettig ordning som gör att vi diskuterar rätt saker i rätt ordning, även om allt självklart flyter ihop till stor del.

Varför går vi till val?

Mål i valet

Vad vill vi åstadkomma med valrörelsen 2018? Riksdag? Kommun? 1%? Brand recognition? Förberedelser inför EU-val? Vilken bild ska finnas av oss efter valrörelsen, vad ska vi ha åstadkommit under valrörelsen?

När målet är antaget, hur hanterar vi det rent praktiskt? Hur kommunicerar vi det internt och externt? Hur gör vi för att säkerställa att vi satsar på rätt saker och investerar monetära och mänskliga krafter rätt?

Målgrupper, fokuskommuner

Vilken eller vilka är våra målgrupper i valet?

Ska vi satsa på ett fåtal starka kommuner? I så fall vilka, och på vilket sätt?

Tidigare har föreslagits Lund, Uppsala, Linköping, Norrköping, Umeå, med förslaget att stryka Norrköping eftersom det är så nära Linköping. Har även föreslagits att lägga till en ort i västra Sverige.

Valorganisationen

170408 diskuterades skapandet av en separat valorganisation som inför valet byggs upp vid sidan av partiets vanliga organisationsstruktur, ledd av en valkapten som utses av och lyder under AU. En del idéer om roller i organisationen finns här.

Är det så vi ska arbeta? Hur ska organisationen i så fall se ut? Hur tillsätts rollerna, och när börjar vi med det?

Politik

Politiska tomrum inför valet

Vårmötet 2017 var sista planerade chans för medlemmar att skicka in motioner om ny politik inför valet, motioner kan inte skickas in till höstmötet. Kommer vi vilja fylla några tomrum i politiken efter vårmötet? I så fall kan styrelsen presentera politiska propositioner antingen till ett extra medlemsmöte eller till höstmötet 2017. Alternativet är att vi är nöjda med den politik som vi antar på vårmötet, eller att vi bara "antar" ny politik genom att tolka principprogrammets betydelse när vi skriver ett valmanifest.

Om vi vill fylla på politiken, hur går vi då tillväga? Förslagsvis tillsätter partistyrelsen en arbetsgrupp senast på sitt junimöte, följt av att styrelsen antar deras färdiga förslag på augustimötet och presenterar det för medlemmarna på höstmötet i oktober.

Vilka instruktioner ska en sådan grupp ha? Ska den även titta på mer nytänkande, potentiellt kontroversiell politik, eller ska den enbart titta på redan diskuterad politik som redan har ett fäste i vår medlemsbas?

Valmanifest

När all politik är antagen bör partistyrelsen anta ett valmanifest. Valmanifestet ska vara en sammanfattning av det vi går till val på i den kommande mandatperioden (2018-2022). Här beslutar vi vilka frågor vi ska satsa på och prioritera. Vilken bild av oss som parti ska man få? Vilka är våra kärnfrågor?

När ska manifestet antas och hur, vilka ska förbereda det?

Här är det viktigt att ha en röd tråd med ett fåtal starka åsikter som tydligt kan kopplas till Piratpartiet och som får oss att sticka ut från övriga partier.

Gissningsvis är politik färdigantagen senast sent i november 2017, med valmanifest som antas snarast efter, med fördel redan på styrelsens decembermöte. Valmanifestet kan skrivas innan all politik är antagen och sedan uppdateras därefter, och därmed stå klart ganska snart efter höstmötet.

Kampanjmaterial

När vi har all politik klar och har ett tydligt valmanifest med klara prioriteringar trycker vi upp kampanjmaterial. Detta material blir sedan vårt stora "ansikte utåt" som tydligt sammanfattar och marknadsför partiet.

Förslagsvis diskuteras grundidéerna bakom kampanjmaterialet löpande av styrelsen under hösten, och på decembermötet utses en grupp på 3-5 personer som skapar material som sedan antas av styrelsen i januari eller februari. Materialet borde då vara färdigtryckt under våren 2018.

Sätt att synas på

piratpartiet.se

Ronja Gustafsson och Anton har redan smått börjat diskutera hur webbsidan ska uppdateras inför valet. Ökat fokus på politik, med en förstasida som tydligt uppmärksammar våra viktigaste frågor och gör det tydligt hur man läser mer om vad vi tycker. Protokoll: [1]

Sociala media

170408 diskuterades vikten av sociala media, vilket ofta belysts av PPNLs kampanj. Ha tydliga ansvariga för olika sociala media samt team som skapar bilder, videos och annat material som kan spridas.

Traditionell marknadsföring

Hur mycket, om något, vill vi satsa på traditionell marknadsföring?

Praktiskt

Förhållandevis okontroversiella och mer praktiska frågor.

Riksdagslista

Hur och när ska vi anta riksdagslista? Se stadgereglering här.

Lokalföreningar som krav vid lokala val

Partistyrelsen behöver besluta om det ska krävas lokalföreningar för kommun- och landstingsval, och sätta upp eventuella riktlinjer och krav som hänger ihop med det.

Kandidatriktlinjer

Partistyrelsen behöver besluta om kandidatriktlinjer (se de för 2014) som sedan presenteras för höstmötet.

Valsedelsdistribution

Utbildning för kandidater